Tenim molt clar que la formació és bàsica per ajudar-nos en aquest canvi de cicle que estem vivint. Per això en defensa i ajuda de les agències associades realitzarem una sèrie de Seminaris Gratuïts.

El pròxim dia 24 de març, a les 9,30 h a la sala de juntes de l’Associació, celebrarem de la mà del despatx d’advocats GOMEZ-ACEBO & POMBO, un seminari sobre dret laboral.Com a conseqüència de l’actual situació econòmica, els canvis legislatius en matèria de Dret Laboral s’han anat succeint de forma sorprenent.

A través de l’Acord Econòmic i Social s’ha emprès per primera vegada la reforma de les pensions; els agents socials estan reunits per abordar canvis importants en la negociació col·lectiva; els sindicats reclamen la “contrareforma” com a contraprestació al seu suport a la reforma de les pensions, i així fins a una infinitat de normativa que poc o molt tenen transcendència pràctica en el Dret del Treball i Seguretat Social.

No obstant això és la Llei 35/2010 la que ha introduït el canvi normatiu més important. La reforma laboral remodela i retoca diverses qüestions referents a la negociació col·lectiva, les modalitats de contractació laboral (contractes per a obra o servei, en pràctiques o per a la formació, contractes indefinits de foment de l’ocupació), les novacions contractuals (mobilitat geogràfica, modificacions substancials, reduccions de jornada, suspensions contractuals),els incentius a la contractació, la intermediació al mercat de treball (Agències de Col·locació,ETTs, Serveis Públics) o la pròpia extinció (acomiadaments objectius i col·lectius), a més d’unes altres diverses matèries.