Certificació ISO

Shares

La certificació ISO és el conjunt de normes elaborades per l’Organització Internacional d’Estandardització per endreçar la gestió d’empreses dels diferents sectors.

Per a molts concursos públics és un requisit imprescindible, o una millora considerable de puntuació, disposar d’un certificat ISO. Per tant, des del Gremi volem donar suport als nostres associats facilitant aquesta documentació a través d’un acord amb l’empresa SPG Certificación.

SPG Certificación és una Entitat de Certificació, amb presència a Espanya, Mèxic, Colòmbia, Argentina, Nicaragua, Xile i Índia, que des de fa més de 20 anys audita i certifica Sistemes de Gestió en més de 100 de normes ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,…) amb acreditació ENAC i/o amb acreditació internacional, equivalent a ENAC, a través d’acords de col·laboració amb endidades acreditades.

 

Diferencials de SPG Certificación:

  • Auditories que aporten coneixement de valor afegit per al negoci dels seus clients, sense generar burocràcia innecessària.
  • Perfil gestor i tècnic de l’equip auditor. L’orientació de les accions a millorar detectades per l’equip auditor, persegueix millorar els resultats clau per a la companyia, minimitzar els riscos operacionals i millorar la imatge externa i la fidelització de clients.
  • Reconeixement de la Marca SPG Certificación, avalat pels clients i la seva satisfacció.
  • Back Office de tracte personalitzat i de resposta ràpida. 

 

 

Més informació

Logo Spg_Fondo transparente con slogan