La Fede

Shares

L’Associació d’Empreses de la Comunicació (La FEDE) és l’organització empresarial que conjumina a les empreses de publicitat i comunicació espanyoles. Amb més de 40 anys d’història, La FEDE està formada per una xarxa de més de 120 empreses i associacions regionals i provincials amb un abast de 250 empreses de serveis que encarnen als diferents col·lectius de la indústria publicitària representats en les 6 seccions de la FEDE.

El nostre principal objectiu és impulsar el desenvolupament de la indústria publicitària, motor clau de la societat, representant i defensant els interessos dels nostres associats, la divulgació i recerca i la creació de sinergies entre els diferents col·lectius.

La FEDE és un pont entre tots els que formen part de la indústria de la publicitat i la comunicació.