Registre de campanyes

Shares

Aquest és un servei gratuït pels socis i de pagament pels no socis.

 

És un servei pel qual elGremi està homologat i que permet evitar possibles plagis, i preservar els drets d’autoria de les campanyes.

 

La presentació d’una proposta de campanya de publicitat a concurs (privat, oficial, obert o restringit) permet a l’agència concursant, constituir un dipòsit en elGremi de Publicitat, Comunicació i Marketing, amb les peces o els elements creatius de la campanya que l’Agència estimi convenient. 

Procediment:

El registre de campanyes pot ser en format físic o digital, en funció del que s’acordi amb l’agència interessada.

En el llibre de registres es fa la corresponent anotació i es facilita el número del dipòsit, la data de constitució i s’emet rebut-resguard per l’agència sol·licitant.

En cas que l’entitat convocant del concurs utilitzés idees o elements que s’aprecien com deduïts de la proposta dipositada, o que una altra campanya sigui sospitosa per similituds essencials, el sobre dipositat en el Gremi servirà d’element probatori davant qualsevol utilització indeguda i davant les instàncies que procedeixin.

El dipòsit és vigent per un any. Al venciment del qual l’agència dipositant haurà de retirar-lo o es procedirà a la seva destrucció. És possible  establir una pròrroga per un any addicional a petició de l’interessat.

Associats = Gratuït

No Associats = 50 €

El pagament es pot efectuar mitjançant PayPal en aquesta pàgina o a través de transferència bancària, adjuntat el nom del representant legal i nom de la campanya. Recordi que les dades hauran de coincidir amb els registrats en el document que adjuntés amb la campanya.

La presentació d’una proposta de campanya de publicitat a concurs, bé sigui privat o oficial, obert o restringit, permetrà a elGremi de Publicitat, Comunicació i Marketing concursant, constituir dipòsit en elGremi d’un sobre tancat i segellat en el qual es continguin les peces o els elements creatius de tal projecte de campanya que l’Agència estimi convenient.

El dipòsit es formalitzarà enviant un correu a: “info@associaciopublicitat.com” amb el següent document i els arxius de la campanya (l’arxiu de la campanya haurà d’anar protegit amb una contrasenya que només el propietari conegui).

El dipòsit es formalitzarà presentant en elGremi de la Publicitat, la Comunicació i el Màrqueting un sobre tancat amb el material de la campanya. Fora del sobre haurà d’anar l’escrit del model que et pots descarregar aquí.

  • En el llibre-registre que s’habilita a aquest efecte s’estendrà la corresponent anotació que signaran el representant de l’Associació Empresarial de Publicitat. D’aquesta anotació es deduirà el número de dipòsit i la data en què ha quedat constituït el mateix, referències que es consignaran en el propi sobre i s’especificaran en el corresponent rebo-resguard.
  • Si amb posterioritat l’Entitat convocant del concurs utilitzés idees o elements que s’apreciïn com deduïts de la proposta prèviament dipositada, o que una altra campanya resultés sospitosa de similituds essencials, el sobre dipositat en l’Associació serviria d’element probatori enfront de qualsevol utilització indeguda i davant les instàncies que procedissin.
  • El dipòsit estarà vigent per un període d’1 any.  Transcorregut aquest, l’agència dipositant haurà de retirar el mateix o es procedirà a la seva destrucció.
  • S’estableix així mateix l’opció de pròrroga per un any més, si circumstàncies especials requereixen el seu manteniment. En aquest cas l’agència manifestarà per escrit o a través de correu electrònic la seva intenció de pròrroga, facilitant el número de dipòsit inicial. Una vegada rebuda la petició, es farà extensió d’un nou document que l’acrediti i es conservarà el dipòsit per aquest nou període.


    Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per correu electrònic. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Drets: Pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a info@associaciopublicitat.com. Informació Addicional: Pot ampliar la informació a l'enllaç d'Avisos Legals.