El president de l’Associació Empresarial de Publicitat, José Ángel Abancéns, acompanyat de diverses personalitats del món publicitari com Ángel del Pino, president de la FNEP, Julián Bravo, president de l´Academia de la Publicitat, Juan Carlos Falantes, president de la AGEP, Iganacio Monientes director General de Proximia Zaragossa,  van visitar el 26 d’octubre l’exposició “Publicitat a Catalunya 1857-1957. Roldós i els pioners”, que es presenta a la Sala 1 del Palau Robert.

Durant la visita, un dels comissaris de l’exposició i alhora vicedegà de la Facultat de Comunicació de Blanquerna, Joan Sabaté, va explicar el contingut de la mostra, que repassa l’origen i el desenvolupament de la publicitat moderna a Catalunya i el paper rellevant de pioners com Rafael Roldós. Precisament un dels néts d’aquest pioner de la publicitat, Ruperto Serra Roldós, i el prestigiós publicitari Joaquim Lorente també van fer el recorregut per l’exposició.