Barcelona, 22 de març de 2022. Aquest matí hem presentat l’Estudi 2021 de la Inversió Publicitària a Catalunya, que realitzem cada any en col·laboració amb Media Hotline i en el qual la principal conclusió és que la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Catalunya ha augmentat un 11,5%, fins a arribar a la xifra de 1.354, 5 milions d’euros.

Aquest creixement, a més, i segons les prediccions, serà sostingut també el 2022, encara que en un percentatge menor.

L’estudi, que s’ha presentat davant de quasi un centenar de persones a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, ha mostrat que aquest creixement és exactament el mateix que el que ha experimentat el sector en el conjunt d’Espanya.

L’estudi revela també la quantitat que les marques han invertit en els mitjans catalans el 2021. La xifra ascendeix a 276 milions d’euros, un 11,7% més que el 2020.

El repartiment d’aquesta inversió es distribueix de la següent manera: el 45,5% en Premsa, 16,7% per la ràdio, 16,4% per televisió i el 15,4% per la publicitat exterior. Una altra dada que continua creixent és la relativa a la inversió publicitària en mitjans digitals que ja representa el 28,3% de la inversió total.

Finalment, l’estudi diferencia la tipologia de mitjans que impacten en la societat catalana. D’aquesta manera, Catalunya, que comparativament amb altres comunitats autònomes es caracteritza per la gran força dels mitjans locals, demostra el gran poder d’abast, impacte i inversió que recau als mitjans nacionals.

L’estudi xifra en 1.372,1 milions d’euros la inversió total a Catalunya, un 13,3% més que el 2020.La força de Catalunya resideix en què la inversió que arriba a la comunitat autònoma suposa el 22,7% de la inversió del conjunt d’Espanya. Si comparem aquesta inversió publicitària que va impactar en els catalans (22,7%) amb el pes de la població catalana (16,2%) i el pes del consum a la llar (19%), conclourem que els anunciants confien en la potencialitat del mercat català.

Descarregar estudi