Politica de privacitat

Shares

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari en tot momento i no recaptar informació innecessària sobre l’Usuari.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic amb la finalitat de què ens ol·liciti qualsevol tipus d’informació, aclarció o dubte, així com participar i assistir als festivals, actes, concuros y altres esdeveniments que poguem organitzar. Així mateix, li infoemem que en el cas de recepció del seu currículum vitae a través del correu electrònic o a través de formularis de borsa de treball, les seves dades s’incoproraran a un fitxer de “Recursos Humans”, amb la finalitat de disposar del seu curríulum i podrán ser cedits a les agències de publicitat associades en els casos en què es portin a terme processos de selecció de personal. Les seves dades serán objecte de tractament i incorporades als nostres fitxers, com a titulars i responsables de les mateixes. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals de menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o amb dades de tercers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals

En qualsevol moment pot oposar-se als nostres enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment, podent dirigir-se a la següent adreça : ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT –Responsable Protecció de Dades-Despatx 16, Av. de Josep Tarradellas, nº38, 08029 Barcelona, aportant-nos còpia del seu D.N.I.

Considerem que sin con cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos fins que ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT ho consideri oportú i mentre sigui escaient a la finalitat per la que es van obtenir

Comunicacions de dades

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITATli informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en què l’usuari ens ho autoritzi expressament en els casos legalment previstos.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

Cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies per a facilitar la navegació per la nostra web, i en conseqüència, l’usuari accepta l’ús de les mateixes. Les cookies permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, número de vegades que s’ha visitat, data de la última visita, URL i domini del què prové, explorador utilitzat i resolución de pantalla. No obstant, l’usuari que ho vulgui pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint instruccions del seu navegador d’internet. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals de l’usuari.

Comunicacions comercials per a correu electrònic

Tenint en compte que el principal mitjà de comunicació entre ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT i l’USUARI és per mitjà de l’adreça electrònica facilitada, li informem que utilitzarem aquest mitjà per a totes les comunicacions amb els USUARIS, incloses les informacions comercials o notes informatives relacionades amb la finalitat del nostre portal, i en conseqüència, en compliment de l’article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que prohibeix l’enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin sigut autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, li informem que l’acceptació de les presents condicions d’ús, implica la seva autorització expressament per a remetre-li els nostres enviaments comercials, publicitaris i promocionals. No obstant, si vostè no desitja rebre les nostres comunicacions comercials per correu electrònic pot oposar-se a les mateixes a l’adreça més amunt indicada o en cada enviament que li remetem.

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PUBLICITAT pot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.