Des de l’Associació i de la mà de “INDICE Consultoria i Formació” hem posat en marxa un servei de consulta i assessorament en matèria de Seguretat i Salut Laboral (Prevenció de Riscos Laborals).

·  Per a la Consulta i el Punt de Vista sobre qüestions de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.(*)

·  Per als Projectes i Estudis Específics que enforteixin els Sistemes de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals   de les empreses.(**)

La disposició d’aquest servei és gratuït.

(*)   El consulting és un servei gratuït.
(**) Els projectes seran gratuïts per als associats sempre que s’executin a través de bonificació o subvenció.

L’Associació disposa d’un servei de consulting tècnic en gestió de sistemes de Seguretat i Salut Laboral:

·         Per email: ahernando@indiceformacion.com

·         Per telèfon: 902 995 379

·         Per mòbil: 682 868 266

El Sr. Alberto Hernando, Director de Seguretat i Salut Laboral de INDICE, és la persona de contacte i qui atendrà les vostres consultes.

Els associats, tant els seus equips directius com les persones que ells designin, podran realitzar consultes o exposar dubtes sobre gestions de Seguretat i Salut Laboral.

Punt de partida:

Des de l’Associació pretenem iniciar un camí d’ajuda cap al compromís social i cap al compliment legal de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals. Les Lleis 31/1995 i 54/ 2003 són aplicables a qualsevol de les nostres activitats.

L’ús d’aquest servei de consulting està ja a la vostra disposició.