Barcelona, 1 d’abril del 2019

Recentment s’ha publicat el RD-ley 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de feina.
La citada norma que fou publicada al BOE el 12 de març, encara està pendent de la seva convalidació o derogació pel Congrés. Si no s’arriba a convalidar, la norma deixaria de tenir vigor.

Els temes tractats en la circular són:

– Registre diari de jornada
– Mesures per fomentar la feina indefinida i les  bonificacions
– Mesures de protecció social
– Treballadors autònoms

Via: Pixabay

Tota la informació (Castellà)